ARAMA SONUÇLARI

MODERN ÇAĞIN FİRAVUN’U

Câlut, Hâmân, Karûn, Samiri, Fir’av’un, Nemrut, Ebu Leheb… Onlar bir toplumun önderleriydi. Kimi devlet adamı, kimi devlet başkanı,